பெருந்தோட்ட தரவு சேகரிப்பு அறிக்கை...

13 ஜூலை 2017

புகையிலை மற்றும் மதுபானம் மீதான தேசிய அதிகார சபை மற்றும் பெருந்தோட்ட மனித மேம்பாட்டு நிதியம்...

இலங்கை புகையிலை மற்றும் மதுபானம்...

13 ஜூலை 2017

புகையிலை மதுபானம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்வானது பெல்மடுல்லவிலுள்ள இ கங்கண்ட மஹாவித்தியாலயத்தில் 5ம் திகதி...

புகைப்பிடித்தலை நிறுத்துவதற்கான தொலைபேசி(1948) வழியிலான...

13 ஜூலை 2017

  புகைத்தற் பொருட்களின் கொள்வனவு முறைமையின் தற்போதய போக்கானது புகைத்தலை இடைநிறுத்தலானது புகையிலைப் பாவனையை பாவனையை மேலும்...

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நிகழ்ச்சி திட்டம்

06 ஜூலை 2017

இலங்கை தேசிய புகையிலை மற்றும் மதுபானம் மீதான அதிகார சபையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட போதை ஒழிப்பு...

இலங்கை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தி;ன்...

06 ஜூலை 2017

“சுகாதாரத்திற்கான மாசற்ற வளி”  என்ற கருப்பொருளில் இலங்கை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினால்  உலக புகையிலை ஒழிப்பு...

இலங்கையில் மதுசாரம் மற்றும் புகையிலையை தடுப்பதற்காக 2006 ஆம் ஆண்டு 27ஆம் இலக்க புகையிலை மற்றும் மதுசாரம் மீதான அதிகாரசபை சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்ட மதுசாரம் மற்றும் புகையிலை மீதான அதிகாரசபையானது ஒரு முன்னோடி அரச நிறுவனமாகும்.

புகையிலை நோய்தொற்று பரவலுக்கு பொறுப்புக் கூறும் வகையில்,2003 ஆம் ஆண்டு உலக நாடுகளால் விரிவாக்கப்பட்ட உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் புகையிலை கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு சாசனமே (WHO-FCTC) உலகின் முதலாவது சுகாதார உடன்படிக்கையாகும்.ஆதாரம் சார் புகையிலை கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அமுல்படுத்துவதற்கு உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினால் (WHO-FCTC) சட்டரீதியாக ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கைக்கு அமைவாக முதன்முதலாக புகையிலை மற்றும் மதுசாரத்தினால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை தொடர்ச்சியாக இனங்கண்ட நாடுகளில் ஒன்று இலங்கையாகும்.

தூரநோக்கு

பணிக்கூற்று

நோக்கங்கள்

  • பொதுச்சுகாதாரத்தை பாதுகாத்தல் பற்றிய கொள்கைகளை இனங்காணல்.
  • புகையிலை மற்றும் மதுசார பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுதல், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் நுகரப்படுதலை மதிப்பிடுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் ஊடாக புகையிலை மற்றும் மதுசாரத்தால் ஏற்படும் தீங்குகளை ஒழித்தல்.
  • புகையிலை மற்றும் மதுசார உற்பத்திப்பொருட்கள் கிடைப்பனவை குறைத்தல் மூலம் புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதலிலிருந்து ஆட்களை குறிப்பாக சிறுவர்களை தடுத்தல்.
FaLang translation system by Faboba