பெருந்தோட்ட தரவு சேகரிப்பு அறிக்கை...

13 ஜூலை 2017

புகையிலை மற்றும் மதுபானம் மீதான தேசிய அதிகார சபை மற்றும் பெருந்தோட்ட மனித மேம்பாட்டு நிதியம்...

இலங்கை புகையிலை மற்றும் மதுபானம்...

13 ஜூலை 2017

புகையிலை மதுபானம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்வானது பெல்மடுல்லவிலுள்ள இ கங்கண்ட மஹாவித்தியாலயத்தில் 5ம் திகதி...

புகைப்பிடித்தலை நிறுத்துவதற்கான தொலைபேசி(1948) வழியிலான...

13 ஜூலை 2017

  புகைத்தற் பொருட்களின் கொள்வனவு முறைமையின் தற்போதய போக்கானது புகைத்தலை இடைநிறுத்தலானது புகையிலைப் பாவனையை பாவனையை மேலும்...

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நிகழ்ச்சி திட்டம்

06 ஜூலை 2017

இலங்கை தேசிய புகையிலை மற்றும் மதுபானம் மீதான அதிகார சபையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட போதை ஒழிப்பு...

இலங்கை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தி;ன்...

06 ஜூலை 2017

“சுகாதாரத்திற்கான மாசற்ற வளி”  என்ற கருப்பொருளில் இலங்கை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினால்  உலக புகையிலை ஒழிப்பு...

‘'மாவட்டரீதியாக புகையிலை மற்றும் மதுபானம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வளகுழு ஒன்றிற்கு பயிற்சியளிக்கும்’' பயிசிப்பட்டறையின் இரண்டாவது முயற்சியாக இம்முறை தொற்றாத நோய்க்குரிய வைத்திய அதிகாரிகளையும் மனநல வைத்திய அதிகாரிகளையும் ஊவா சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டனர். முன்னர் இதே போன்ற பயிறசிப்பட்டறை தென்மாகாணத்திலும் மேல்மாணத்திலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பயிறசிப்பட்டறைகள் புகையிலை மற்றும் மதுபானம் ஆகியவற்;றிற்கான தேசிய அதிகார சபையினால் சுகாதார அமைச்சின் துணையுடன் ஒழுங்கமைக்கப்படுகிறது.

இம்முறை பயிற்சிப்பட்டறை 2017 ஜீன் மாதம் 5ம் 6ம் திகதிகளில் அங்கொட தேசிய மனநல வைத்தியசாலையில் வதிவிட பயிற்சிப்பட்டறையாக 35 வைத்தியரகளைக கொணடு வெறறிகரமாக நடாத்தப்பட்டது.

இந்நிகழ்வானது பேராசியர் தியனாத் சமரசிங்கவினதும் Dr.ஜயமால் டி சில்வாவினதும் (மன நல வைத்திய அதிகாரி) வழிகாட்டலின் கீழ் இடம்பெற்றது.
இதற்கு முன்னர் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட வைத்திய அதிகாரிகளும் இதில் பங்குபற்றினர்;. அவர்கள் தமது பயிற்சிப்பட்டறைகளிலிருந்து பெற்ற அனுபவங்களை பார்வையாளர்களுடன்; பகிர்ந்து கொண்டனர்.

 

FaLang translation system by Faboba