දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

ඔක්තෝබර් 06 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ, මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

සැප්තැම්බර් 23 2015

දුම්කොළ පාලනය පිළිබද අන්තර්ජාතික සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

සැප්තැම්බර් 22 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

"1948 සේවාව" සදහා වන...

සැප්තැම්බර් 22 2015

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දුම්කොළ නිවාරණ මැදිරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන දුම්කොළ මද්‍යසාර භාවිතා කරන්නන්,...

Main Slider

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරියේ ප්‍රමුඛ කාර්යයක් වේ. ඒ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්කයන් ආවරණය වන පරිදි විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවක් සැලසුම් කර ඇත. එම වැඩසටහන් අතර පාසල් ළමුන් සහ දෙමව්පියන් දුම්කොළ සහ මද්‍යසාර නිවාරනය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ සහ සමස්ත ප්‍රජාව නිවාරනය සම්බන්ධව ආමන්ත්‍රණය කිරීම සදහා වන පෝස්ටර් තරගාවලිය ලංකාවේ සියලුම පලාත් ආවරණය වන පරිදි සාර්ථකව පැවත්විණි.

පලාත ස්ථානය
බස්නාහිර පලාත විහාරමහා දේවී උද්‍යානය
වයඹ පලාත ගිරිඋල්ල වික්‍රමශීලා ජාතික පාසල
උතුරු මැද පලාත පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය
දකුණු පලාත දෙබරවැව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
සබරගමුව පලාත සුමන බාලිකා විද්‍යාලය
මධ්‍යම පලාත ශ්‍රී සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය
නැගෙනහිර පලාත දෙහිඅත්තකණ්ඩිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
ඌව පලාත බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

 

FaLang translation system by Faboba