දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

ඔක්තෝබර් 06 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ, මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

සැප්තැම්බර් 23 2015

දුම්කොළ පාලනය පිළිබද අන්තර්ජාතික සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

සැප්තැම්බර් 22 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

"1948 සේවාව" සදහා වන...

සැප්තැම්බර් 22 2015

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දුම්කොළ නිවාරණ මැදිරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන දුම්කොළ මද්‍යසාර භාවිතා කරන්නන්,...

Main Slider

දුම්කොළ පාලනය පිළිබද අන්තර්ජාතික සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන වෙළදාම කෙරෙහි ප්‍රමුඛ අවධානයක් ලබා දී ඇත. මේ වෙනුවෙන් කලාපීය සහ උප කලාපීය වශයෙන් වැඩමුලු කිහිපයක් පැවත්වීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දුම්කොළ පාලනය සදහා වූ සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය සැළසුම් කර ඇති අතර එහි දකුණු ආසියානු කලාපීය වැඩමුලුව ශ්‍රී ලංකාවේ දී 2015 ඔක්තොබර් 13-14 දෙදින තුල ගෝල්ෆේස් හෝටලයේදී පැවත්විණි.

FaLang translation system by Faboba