දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

ඔක්තෝබර් 06 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ, මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

සැප්තැම්බර් 23 2015

දුම්කොළ පාලනය පිළිබද අන්තර්ජාතික සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

සැප්තැම්බර් 22 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

"1948 සේවාව" සදහා වන...

සැප්තැම්බර් 22 2015

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දුම්කොළ නිවාරණ මැදිරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන දුම්කොළ මද්‍යසාර භාවිතා කරන්නන්,...

වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා
සභාපති
වෛද්‍ය ටි.ඩි. අබේනායක මහත්මිය
සාමාන්‍යාධිකාරි

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

කුමාර ඒකනායක මහතා
අතිරේක ලේකම්,
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
එච්.යු. ප්‍රේමතිලක මහතා
අතිරේක ලේකම්,
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මී සී. සෝමතුංග මහත්මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (වෛද්‍ය සේවා)
සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

එම්.පී. බන්ඩාර මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්,
ජනමාධ්‍ය සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය
ඩී.සී.එන්.ඒ. කුමාරසිංහ මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්),
සමූපකාර සහ අභ්‍යන්තර වෙළද කටයුතු අමාත්‍යාංශය
සුධීර ජයරත්න මහතා
අධ්‍යක්ෂ (Small Enterprises),
යෞවන කටයුතු සහ කුසලතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

වෛද්‍ය නිලංග සමරසිංහ මහතා
සභාපති,
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය
එල්.කේ.ජී. ගුණවර්ධන මහතා
සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්
එල්.පී.එස්.පී. සදුන්ගහවත්ත මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී

ඉන්ද්‍රා ද සිල්වා මහතා
හිටපු පොලිස්පති
පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා 
සභාපති,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය

   
වෛද්‍ය ලලිත් චන්ද්‍රදාස මහතා
   
FaLang translation system by Faboba